KVKK Nedir?

Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi.

TBMM’de yasalaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “kişisel verilere” ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

Kanun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişisel, kurumsal sorumlulukları ve aynı zamanda yükümlülükleri de belirlemiştir. Böylece kanun verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik toplanacağını, nasıl kullanılacağını ve nasıl imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

KVKK Açılımı Nedir?

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR - General Data Protection Regulation) düzenlemesine paralel kısaltması KVKK olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlanarak Türkiye’de de kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve silinmesine ilişkin regülasyonlar getirilmiştir.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Danışmanlık Süreci Nasıl İşliyor?

Teknik ve İdari Olarak ayrılan KVKK Uyum Danışmanlığımızdaki İdari Tedbirler (6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreciyle ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler ve sözleşmeler vb.) yalnızca Çözüm Ortağımız Olan Hukuk Müşavirliği Firması Avukatları tarafından yapılmaktadır.

DANIŞMANLIK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR ?

Teknik ve İdari Olarak ayrılan KVKK Uyum Danışmanlığımızdaki İdari Tedbirler (6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreciyle ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler ve sözleşmeler vb.) yalnızca Çözüm Ortağımız Olan Hukuk Müşavirliği Firması Avukatları tarafından yapılmaktadır.

01
GAP ANALİZİ

Kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak hedeflenen şartlar ile mevcut durum arasındaki farkları raporlanır ve eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konur. Proje kapsamında hızlı, verimli, hedefe yönelik çalışmayı planlamak ve sonraki adımların maliyetini belirgin şekilde düşürmek amaçlanır.

02
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EKİBİNİN VE İRTİBAT KİŞİSİNİN BELİRLENMESİ

Kuruluş bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Ekibi (KVKK) proje ekibi ve sorumlulukları belirlenir (Bu aşamada, Veri sorumlusu irtibat kişisi belirlenecek ve kişilerin ataması yapılarak çalışanlara duyurulacaktır).

03
PROJE PLANININ OLUŞTURULMASI

KVKK Ekibi ile bir gantt proje planı hazırlanır (Bir projenin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için planlı bir yönetim gereklidir. Projede görev alanlar arasındaki bağların kurulması, iş paketlerinin detaylı bir şekilde tanımlanması ve süreç takibinin yapılması gerekmektedir).

04
EĞİTİMLERİN PLANLANMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) için temel eğitimlerin verilmesinden oluşur. Kuruluş içerisinde tüm çalışanlar ve gerektiği durumda 3. taraflara da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili farkındalık eğitiminin verilmesi sağlanır.

05
VERİ ENVANTERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME

Tüm Organizasyon birimleriyle veri envanterinin oluşturulması ve risk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. (Veri Envanteri: “kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları”, “kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi”, “yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve”, “veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler”)

06
DOKÜMANTASYON VE İDARİ TEDBİRLERİN ALINMASI

Oluşturulan Veri Envanteri ışığında Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Hazırlanması ve Yayınlanması, Aydınlatma Metinlerinin oluşturulması (Çalışan, Taşeron, Misafir, Web Sayfaları vb.), Kişisel Verilerin Açık Rıza ile toplanması ve Diğer Dokümanların hazırlanmasını sağlıyoruz.

07
TEKNİK DEĞERLENDİRMENİN VE TEDBİRLERİN ALINMASI

Kurul tarafından belirlenen teknik tedbirlerin gözden geçirilmesi. (Sistemsel ve Fizilksel)

08
BİREYSEL BAŞVURU MEKANİZMASININ OLUŞTURULMASI

Bireysel Başvuru Mekanizmasının Oluşturulması ve yayınlanması.

09
VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT

Kurumun tüzel kişi kayıtlarının yapılması, Veri sorunlusu temsilcisinin sisteme kayıt olması ve kurul tarafından kayıt tamamlanmasıyla oluşturulan veri envanterinin Verbis sistemine yüklenmesi sağlanır.

KVKK Danışmanlık Hizmeti mi Almak İstiyorsunuz?